20 de set. 2018

ARCA participarà a la Nit de l'Art.

El local d'ARCA acollirà DUES exposicions durant la Nit de l'Art.

ARCA té el plaer d'obrir el seu local a la ciudadana durant l'horabaixa i nit del proper dissabe 22 de setembre, col.laborant així a enriquir l'oferta cultural, en la mesutra de les nostres possibilitats.

L'ART EN FERRO, exposició de l'escultor Jeroni Bosch

L'escultor Jeroni Bosch, amb vint-i-cinc  anys de trajectòria professional és l'artista ideal per valorar la importància del treball del ferro dins la creació artística.
Nascut a Manacor, artista en contínua evolució, ha participat a nombroses exposicions i a organitzat simposiums tant a Balears com a fora de la Comunitat. La seva vessant artística més coneguda és l'escultura, no obstant la pintura ocupa un lloc preminent a la seva darrera obra.

L'exposició Art en Ferro constarà d'una desena de escultures i una sèrie de dibuixos del mateix autor.

El marc de l'esmentada i efímera exposició, ja que tan sols es podrà gaudir durant aquest dia, és precisament el local d'ARCA on també es podrà gaudir de l'exposició amb la recopilació de fotografies de l'arquitecte Lluís Moranta sobre les baranes de ferro de les façanes de Palma.

BARANES DE PALMA, exposició fotogràfica de Lluís Moranta
Aquesta exposició de Lluís Moranta, que ja va ser inaugurada durant l'estiu, romandrà al local d'ARCA fins el mes de desembre.

Dues exposicions obertes a la ciutadania, l'oportunitat de conèixer i posar en valor el patrimoni i l'art, l'art i el patrimoni.

Està tothom convidat.


Dissabte 22 de setembre al carrer Can Oliva num. 10 baixos (travessia de La Rambla) de les 18h a les 24h.