19 de set. 2008

Foto 8 per a la reflexió: el Canòdrom de Palma

Aquest nou exemple de “fotos per a la reflexió” on ARCA amb una periodicitat setmanal o quinzenal fa arribar a responsables polítics, preten aportar idees i oferir elements de debat i reflexió sobre el patrimoni.
Conservar la porta principal d’accés i el traçat de la pista del canòdrom per no esborrar un fragment de la memòria de Palma i integrar aquests elements al Parc de sa Riera.
L’esbucament de l’edifici del canòdrom no a d’esborrar per a la memòria de la ciutat, l’ús al que ha estat destinat aquest espai des de 1939.
Una ciutat s’ha de crear respectant els substrats històrics de cada època.
Reconeixem que l’edifici del canòdrom potser no reunia ni valors ni qualitat per ser conservat. Tenia teulada de uralita i construcció de mala qualitat i per això no ens hem oposat a la seva demolició.
No obstant ens negam a que s’esborri el record i lluitarem per a la conservació de dos elements autèntics del vell canòdrom:
1) La porta amb arcada d’accés al recinte, que està situada a prop de l’edifici de sa Riera.
2) El traçat de la pista on corrien el cans, que roman dibuixada i que es pot incloure sense cap problema dins la futura ampliació del Parc de la Riera com element de joc o esport.
També es pot fer una reproducció de les caixes de fusta amb separadors i comportes on introduïen els cans a la sortida de la cursa. Fins fa ben poc, es podia veure aquest element bastant malmenat, tirat sobre la pista coberta d’herbes.
El canòdrom de Palma començà a funcionar a principis dels anys’30.
Junt a Madrid i València, Palma ve ser una de les primeres ciutats on va haver un canòdrom.
Demanam a l’Ajuntament de Palma que no esborri la memòria del canòdrom i conservi aquests dos elements fonamentals. Els parcs de ciutat poden cobrar personalitat integrant dins ells aquests records.


diariodemallorca.es 17-10-2008 Cort colaborará con ARCA para integrar elementos históricos en el entorno urbano