22 de set. 2008

ARCA es felicita per la retirada de l'enfiladissa de la porta del parc de sa Quarantena

ARCA va demanar en data de 28 de febrer de 2008 a la directora general de Manteniment, de l’Ajuntament de Palma, la Sra. Virgina Abraham, que es tallés la enfiladissa que cobria els escuts i placa de la porta d’entrada al parc de sa Quarantena. En la mateixa instància, també es demanà que es retirés o s’apartés lleugerament un senyal de trànsit de prohibit aparcar.


A dia d’avui, volem felicitar a aquest departament municipal per la seva eficàcia, comprensió i sensibilització cap a un bé patrimonial. Aquest havia estat un exemple de deixadesa publica i com s’ha pogut comprovar, no costava gaire, tornar a donar a aquesta porta, tot l’esplendor que es mereixia.
ARCA va fer una petició amb sentit comú i basant-se amb el que hi ha redactat a la fitxa del catàleg 19/23 que diu el següent: “...Caldrà anar en compte amb el tipus d’heures o plantes enfiladisses que s’hi deixin créixer, tot i que poden afectar als maresos i a la visibilitat de les portes” i “S’han d’eliminar (...) les dues senyals de trànsit que hi ha”.

El parc de sa Quarantena presenta dues portes d’entrada, fetes amb marès i d’arc de mig punt, són els dos únics exemples que ens queden de l’antic llatzaret de ciutat, creat l’any 1656. Aquest substituïa a un anterior, que hi havia a la zona de Portopí, en funcionament des de 1471, sent en l’època, un dels primers llatzarets d’Europa.

Ara els ciutadans podran veure i gaudir l’escut reial, situat a la part superior central i que es troba acompanyat pels dos escuts de la ciutat. També podran llegir la placa que hi ha a la porta de la plaça de la Mediterrània amb una inscripció de que diu el següent:

SIENDO VIREY D. LORENZO RAM DE MONTORO
MARTINEZ DE MARCILLA, CONDE DE MONTORO
JURADOS D. DOMINGO SUREDA, PEDRO JUAN FONT
JUAN ANTONIO NADAL, JOSEF AMER, JUAN MOYA
Y MIGUEL CAPO, SE COMENZO ESTE LAZARETO, EN
EL AÑO 1656