14 de març 2018

Primera reacció d'ARCA de la redacció definitiva de l'OVP.

Fotografia 1.
ARCA considera que és una presa de pel a la ciutadania. Amb la normativa es dóna carta de legalitat a autèntiques agressions paisatgístiques. Les millores respecte a l'anterior normativa són mínimes.

L'espai recuperat per la ciutadnia és molt poc i l'agressió estètica de l'efecte pantalla que suposa que les terrasses puguin tenir para-sols rectangulars junts (mateix efecte d'un tendal), mampares verticals de fins a 170 cm d'alçada i mobles auixiliars a més de pissarres... és decebedor.

Aquesta tan sols és una primera reacció de la nostra entitat que serà complementada en els propers dies i setmanes.

Fotografia 2.
Per arribar a això no hagués fet falta que ens hagin fet perdre tant de temps.
De les peticions inicials d'ARCA s'ha atès una porció mínima, malgrat els restauradors estaven d'acord amb la majoria de les nostres propostes, segons varen manifestar de viva veu a la darrera reunió.


Nota sobre fotografies:
No hi ha gaire diferència entre el que es prohibirà d'aquí 18 mesos (fotografia 1) i allò que es permet amb la nova normativa (fotografia 2).


La normativa nova encara permet que la mampara de la fotografia 2 sigui 30cm més alta.