15 de març 2018

ARCA demana la retirada dels contenidors de paper i plàstic ubicats davant la façana de la Llotja.

ARCA ha dirigit un escrit a l'Ajuntament de Palma amb el següent contingut:

El centre de Palma està declarat com a Conjunt Històric-artístic des de 1964, qualsevol intervenció sobre el mateix hauria de considerar-se acurada i hauria d'obtenir el permís de la Comissió del Centre Històric i Catàleg de l'Ajuntament de Palma i de la Comissió de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca i obtenir així mateix un ampli consens ciutadà.

En funció d'aquesta premisa hem reiterat des de fa anys la necessitat que EMAYA avanci en la recollida de residus urbans al Centre Històric (i en barris significatius) i particularment en zones o entorns de béns d'interès cultural (BIC).

Exemple palès d'aquests BIC és la Llotja (Passeig Sagrera i Plaça de la Llotja). Malauradament observam que s'han instal·lat sis contenidors de residus urbans (4 de paper i 2 de plàstic) a la vorera  del Monument causant un "espectacle" visual (juntament amb els cotxes) contrari a la contemplació del monument i invasiu per al conjunt històric.

Desconeixem si ha comptat -dita instal·lació- amb el vistiplau de la Regidoria de Cultura i Patrimoni o amb el de la Comissió de Centre Històric i Catàleg; resultaria impensable que qualsevol departament de l'Ajuntament de Palma pugui instal·lar elements com aquests contenidors en un lloc tan significatiu i davora un monument tan especial pel seu valor històric i arquitectònic per a la Ciutat.

Per altra part, cal recordar que en el Plenari de dia 28 de gener de 2016 hi consta un acord unànime per evitar situacions tan lamentables com aquesta.

A l'empara de la legislació de Patrimoni Històric i la d'urbanisme, DEMANAM  que es retirin aquests contenidors i es preservi el monument, el seu entorn i la seva contemplació visual, de forma que es respecti el BIC i el Conjunt Històric de Palma.

Recollida especial d'EMAYA pel Centre Històric
EMAYA ha possat en marxa una recollida de fems especial pel Centre Històric que tan sols ha arribat a alguns sectors. Aquesta recollida la consideram encertada i que està donant bons resultats. No obstant paral·lelament es va anunciar que als negocis de restauració es faria una recollida especial porta a porta de residus que no sabem perquè no ha arribat a tot arreu.

La Llotja un edifici que destaca a la Mediterrània
La Llotja és un dels edificis civils més destacats de la Mediterrània. Data del segle XV, va ser restaurat fa uns anys i és un dels emblemes de la nostra ciutat. És per això que encara té menys justificació que a hores d'ara la Llotja tengui aquesta batèria de contenidors i la imatge de la ciutat hagi de patir aquesta agressió.