19 de març 2018

ARCA proposa a l'Ajuntament de Palma un compromís en l'erradicació de les pintades a Ciutat.

Demanam un acord unànim al proper Ple amb un escrit basat en tres punts proposats per ARCA

ARCA proposa que al proper Ple de l'Ajuntament de Palma s'aprovi un compromís per unanimitat de tots els grups municipals per prevenir i actuar contra la proliferació de les pintades a la nostra ciutat que atempten contra la imatge global i contra el Patrimoni en particular.

L'esmentada proposta, a criteri d'ARCA hauria de comptar amb tres apartats clars:
  1. Reconéixer el problema de les pintades a la nostra ciutat. Reconéixer el greu problema paisatgístic que provoca i l'agressió a béns particulars i col.lectius, essent especialment greu quan es practiquen sobre pedra viva, pedra de marés o altres elements patrimonials.
  2. Compromís per prevenir, restaurar i investigar els autors de les agressions. A tal fi s'harien de decidir en un termini de temps breu quines accions de vigilància, investigació i protecció, aixì com criteris de restauració s'han de seguir.
  3. Establir complicitats efectives amb les altres administracions per dur a terme els propòsits esmentats.
D'aquesta proposta s'haurien de derivar accions immediates per unanimitat amb el compromís de la societat per tal d'aturar la proliferació d'aquest incivisme que ja afecta a la muntanya de Palma i als arbres a més dels carrers.

Sabem que un dels punts a discutir al Ple tracta sobre el greu perjuduci de les pintades sobre el Patrimioni. Se podria aprofitar per acordar una transaccional per unanimitat o trobar qualcuna altra fòrmula.

En qualsevol cas ARCA vol recordar que la ciutadania sempre agraeix el consens i l'efectivitat per protegir el Patrimoni i la seva restauració.