16 de gen. 2018

ARCA aplaudeix la creació d'una rampa d'accés entre la plaça Major i la Rambla, però de cap manera acceptarem que s'ubiqui a la Costa des Teatre

ARCA s'oposa que l'accés sigui per la Costa des Teatre.
ARCA ha pogut veure als mitjans de comunicació que Cort vol atendre una reivindicació molt justa que és unir de manera accessible la plaça Major i la Rambla.

Moltes ciutats han introduït elements de comunicació entre la ciutat alta i la baixa i moltes d'elles amb gran encert.

Algunes com Lisboa, Toledo o Puigcerdà ho han convertit en elements d'atracció a més d'utilitat per a la ciutadania.

Connexió integrada i que no malmeni el Patrimoni, la Costa des Teatre un lloc històric a rehabilitar i protegir

Palma ara té l'oportunitat de pensar com vol aquesta nova connexió, que estigui perfectament integrada i que no malmeni el Patrimoni Històric de la Ciutat.

És per això que de cap manera es pot ni parlar de pretendre ubicar-la a la Costa del Teatre, lloc que ARCA reivindica des de fa molts d'anys com a un indret únic, personal i de propietat municipal que ha de ser rehabilitat, especialment les seves casetes, aportant de bell nou un indret d'enorme atractiu i personalitat al centre de Ciutat. L'Ajuntament de Palma sistemàticament mira cap a un altre costat fins al punt de que ara fan una proposta que pot destruir-ho definitivament.  Volem denunciar que tot i que hem demanat reiteradament visitar les casetes i que es valori el seu estat,  l'Ajuntament de Palma no ha respost ni s'ha prestat a aquesta col·laboració. Per afavorir el debat seriós s'ha de donar obertament i de forma transparent tota la informació.

Acord i consens i mentre, que l'ascensor actual estigui en funcionament tots els dies el màxim d'hores i amb vigilància

ARCA creu que és realment vergonyós que les persones amb mobilitat reduïda haguin de restar gairebé incomunicades perquè l'ascensor actual de la plaça Major està moltes hores fora de servei o tancat.

La solució per connectar la ciutat ha de ser la millor i per això ARCA demana respecte pel Patrimoni, diàleg, consens, participació de professionals experts i que mentrestant, l'ascensor funcioni en un horari molt més ample i amb vigilància contra el vandalisme, que sembla és un dels principals problemes actruals.