6 de nov. 2007

Preocupació per les obres prop de la possessió de Son Noguera (Llucmajor)

ARCA alerta sobre la possible il·legalitat d’uns moviments de terra a prop de les cases de la possessió de Son Noguera, a Llucmajor.
Els moviments es produeixen a un espai qualificat de sol rústic i que actua com a pantalla visual per protegir les cases de Son Noguera de l’afectació visual del Polígon Industrial del mateix nom.

ARCA ha presentat un escrit davant el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor denunciant la possible il·legalitat.

Els fets denunciats fan referència a moviments de terres, treballs de maquinària i extracció d’arbres que es duen a terme a les immediacions del polígon de SON NOGUERA, del terme de Llucmajor, afectant directament l’entorn rural immediat de les emblemàtiques cases de possessió de SON NOGUERA

Cal dir que segons el Pla Territorial de les Illes Balears el lloc on es duen a terme les esmentades obres té la qualificació de sol rústic comú, sense que ens consti que hi hagi cap modificació que alteri la citada qualificació, ni tampoc llicència que empari les esmentades obres.

La possessió de Son Noguera també compta amb un important jaciment arqueològic, que de continuar-ne els moviments de terra es podrien veure afectat. D’altre banda es evident que la protecció de les cases de possessió no tan sols abasta la pròpia fàbrica arquitectònica sinó també el seu entorn rural, ja que en aquest cas, entorn i arquitectura son dos elements indissociables.
Per tant cal protegir aquest entorn rural, especialment en aquelles possessió properes a nuclis urbans. Els terrenys on es duen a terme els fets ara denunciats, formen part d’aquest entorn rural que protegeix les cases de l’afectació visual del Polígon de Son Noguera.
No hem d’oblidar que la possessió s’integra dins l’entorn rural, que per llei cal protegir, en front d’altes usos aliens en aquest mon rural com pot ésser l’industrial.

Per a tot això, hem sol·licitat que es procedeixi a verificar la legalitat de les obres i moviments de terres aquí denunciats, i en tot cas la suspensió de les mateixes i s’acordi el procedent per a tal de protegir adequadament la possessió de Son Noguera i el seu entorn rural.

Vegeu diariodemallorca.es