22 de nov. 2007

El col.lectiu en defensa de Lluc, demana la suspensió de la urbanització d'Es Guix

Nota informativa. 21 de novembre de 2007

El passat divendres es va constituir el col.lectiu en defensa de Lluc, un col.lectiu liderat per l'Associació d'Antics Blavets, i que compta amb el suport i la participació de ARCA i GOB

El col·lectiu neix amb l'objectiu d'evitar el projecte d'urbanització que amenaça Es Guix.

Un projecte de “aldea” que preveu la construcció de 165 habitatges plurifamiliars, que pretenen ser “el nou poble” d'Escorca. Cases plurifamiliars, que donaran cabuda a 771 habitants més, comerços i restaurants són part del projecte que es preveu construir en aquest emblemàtic paisatge de la Serra de Tramuntana.

D'acord amb la informació a la que ha pogut tenir accés aquest col·lectiu, tot i que l'Ajuntament no ha donat resposta a les peticions d'informació fetes per l'Associació d'Antics Blavets i el GOB ara ja fa més de dos mesos, el promotor ja ha sol·licitat la llicència d'obres corresponent a l'Ajuntament d'Escorca.

Sabem que, d'acord amb les Normes Subsidiàries del municipi d'Escorca aprovades al 1993, es tracta d'un sòl classificat com a urbà. Les obres del projecte d'urbanització però varen realitzar-se amb els pressupostos del Pla d'Obres i Serveis i Pla Mirall, per la qual cosa, i d'acord amb un estudi realitzat per la UIB a instàncies del Consell de Mallorca, aquest fet podria permetre a l'Ajuntament adoptar la suspenció de llicències en aquest indret sense haver de pagar pràcticament cap tipus d'indemnització al promotor, sempre i quan no tengui concedida encara la llicència d'obres.

És per aquest motiu que el col·lectiu considera urgent la intervenció de l'Ajuntament d'Escorca i del Consell de Mallorca, subsidiàriament o via Norma Territorial Cautelar, en cas de no fer-ho el primer, per tal de suspendre immediatament les llicències en aquest indret i fer la corresponent modificació de les Normes Subsidiàries i/o Pla Territorial de Mallorca. El col·lectiu reclama, no només que es redueixin els paràmetres d'ordenació urbanística passant de plurifamiliars a unifamiliars, sinó que no es construeixi a Es Guix i per tant que es requalifiqui aquest sòl impedint que mai més es puguin plantejar projectes que amenacin la tranquil·litat, paisatge i valors naturals d'aquest espai emblemàtic.

De la mateixa manera, fa extensiva la petició al sòl urbà de Son Macip, un altre espai d'Escorca amenaçat per la construcció d'habitatges.

_________________

ARCA i la resta del co.lectiu ha tengut una entrevista amb el batle, Sr Antoni Gómez, en la que s´ha vist la manca de voluntat política de defensa de Lluc.

La propera reunió serà el dia 4 de desembre amb la Consellera d'Ordenació del Territori, M. Lluïsa Dubon del Consell de Mallorca,amb competències i responsabilitat política per poder aturar el que es considera una irresponsabilitat i una agressió irrecuperable i innecessària del paisatge, que caracteritza Lluc i és un dels més preuats valors naturals d'aquest paratge boscós de la Serra de Tramuntana.

Vegeu Diari de Balears Digital
Vegeu diariodemallorca.es