9 de maig 2018

Patrimoni i l'Ajuntament de Palma s'equivoquen amb les torres del Temple. Sino s'elimina la primera crugia del cos, l'edifici no s'entén. ARCA demana una rectificació.

Notícia de Diario de Mallorca, avui 9-5-2018
Ningú que passi per l'edifici actual de les Torres del Temple pot interpretar l'edifici. De cap manera se veu que són dues torres d'una fortificació militar de la època medieval. El cos central és un afegit de finals de XIX, reconstruit desprès de la Guerra Civil.

ARCA vol que les Torres del Temple puguin entendre-se com el que eren unes torres de la fortaleça de Gumara, de la época medieval (àrab i cristiana)

Les Torres del Temple representa un dels monuments més importants del passat medieval de la nostra ciutat. Són pocs els vestigis que han arribat fins als nostres dies de les murades medievals que antany circumdaven la nostra ciutat, únicament queden vestigis d'alguna torre i per descomptat les Torres del Temple. Si bé  les torres han tengut una evolució posterior (amb la casa del Temple), és clar que l'afegit fet a finals del segle XIX i reconstruït després dels bombardejos de la Guerra Civil, no tenen res  a veure amb la seva història i evolució posterior,  perjudicant greument a la interpretació del BIC.

ARCA creu que aquesta resta medieval que l'Ajuntament de Palma va comprar a instàncies de la nostra entitat, és mereix la millor recuperació.

Tal com estan ara, amb el cos central al mateix nivell del pla de les torres, no és possible entendrer-la.

L'Ajuntament de Palma, a proposta d'ARCA, va comprar l'edifici davant el perill imminent que l'ús d'habitatges es consolidés. Fruit d'aquest ús com a habitatge és el cos edificatori situat entre les torres i el manteniment és objecte de debat.
La declaració de BIC de l'any 2005 diu que el cos central no és un element a conservar i que en certa manera altera la lectura de l'immoble. Aquest fet és evident.

Si ens remetem al fotomuntatge que adjuntam i que Patrimoni del Consell de Mallorca ha rebutjat, s'elimina la primera cruixia del cos central i així permet diferenciar el plànol de les torres i la resta.

Estat actual i proposta d'intervenció.
Aquest fotomuntatge parla tot sol de fins a quin punt l'edifici s'entendria amb l'eliminació de la primera crugia en contraposició a l'actual.

ARCA defensà a la Ponència Tècnica de Patrimioni el projete d'Elies Torres per la seva voluntat de recuperar una visió de les torres més acostada a la realitat històrica.

ARCA creu que fins i tot no és necessari donar-li un ús museístic, perquè la instal.lació (acensors, escales, aires acondicionats) suposa una càrrega d'equipament que poden arribar a desnaturalitzar el monument. Per ARCA tindria que  tenir  l'ús d'exhibició del propi edifici, como passa a les portes de la murada d'Alcudia.

Conservar tot el cos central creim que és una equivocació, consideram imprescindibe que s'elimini la primera crugia o aiguavés i demanam que es replanteji. Ara estariem consolidant un afegit sense valor històric que impedeix entendre un monument únic.

ARCA havia demanat la intervenció de tècnics i experts externs a Patrimoni, de la resta de l'Estat per poder aportar el millor criteri i la nostra proposta no ha estat tenguda en compte.

Fa molts d'anys que esperam una solució per a les Torres del Temple. Ara hauria de trobar-se la millor solució i aquesta ha de ser en primer lloc que l'edifici s'entengui i conservi un dels trets més importants: la part de patrimoni defensiu àrab o andalusí (tenint en compte que forma part de l'Almudaina de Gumara)
El més trist ara és que s'obligui a consolidar el que és és un dels  vestigis més imporants de la nostra història militar. Demanam que es repensi aquesta decisió equivocada.