30 de maig 2018

ARCA ORGANITZA UNA TERTÚLIA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA.

ARCA, ha manifestat nombroses vegades la seva disconformitat amb determi-nades qüestions de la modificació de l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública.

Aprofitant el període l’al·legacions ARCA ha organitzat un acte amb el títol:

TERTÚLIA SOBRE  MODIFICACIÓ ORDENANÇA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Ahir dimarts 29 de maig de 2018 participaren com a contertulians:


Marc Masmiquel ----    Veïnat de Santa Catalina

Àngels Fermoselle --    Vicepresidenta d’ARCA

Aurora Jhardi --------    Regidora de Funció Pública i Govern Interior

Xavier Bonet  --------   Grup municipal del PP

Josep Lluís Bauzá ----  Grup municipal Ciutadans

OBJECTIU DE LA TERTÚLIA:

1. Hem creat un espai on sigui escoltada la ciutadania crítica amb la normativa, per considerar que no dóna solució als problemas reals que són:

a) L’excés d’ocupació.

b) L’impacte estètic negatiu.

c) L’incompliment de la resta de normatives municipals que afecten a façana.

d) La manca de control real.

2. Conversar sobre allò positiu i negatiu  que les terrasses han aportat a la ciutat de Palma i com la modificació de la normativa ha de cercar corregir els inconvenients i els problemes observats de manera eficaç.

3. Que el producte d’aquesta conversa sigui millorar l’acual redacció per donar solució  als inconvenients que provoquen les terrasses i altres ocupacions.

LA TERTÚLIA NO PRETÉN SER UNA REPETICIÓ DE LES TAULES DE MODIFICACIÓ DE NORMATIVA ja realitzades a dependències municipals on comerciants, restauradors, entitats cíviques i polítics amollaven els seus arguments sense arribar a acords reals.

Atenent el paràgraf anterior, no hem convidat representants d’entitats de restauració ni els seus defensors perquè volem incidir sobre els problemes plantejats des de les persones i entitats properes a ARCA.

Ningú de nosaltres està en contra de les terrasses, però sí estam en contra dels seus excessos i d’altres ocupacions comercials de façana i carrer.

TAMPOC NO VOLEM QUE SIGUI UN INTERCANVI DE RETRETS COM DE VEGADES FAN ELS PARTITS ENTRE ELLS. Es tracta d’avançar escoltant.