15 de maig 2018

Manifest en defensa de Palma i en contra de l'aparcament planejat davant la Llotja.


Clara oposició a l'aparcament davant sa Llotja que ha previst l'Autoritat Portuària amb el beneplàcit de l'Ajuntament de Palma.

ARCA // COAIB (Col.legi Oficial Arquitectes Illes Balears) // GOA (Grup d'opinió d'arquitectes)// JAM (Joves arquitectes de Mallorca)//PALMA XXI, grups de defensa del patrimoni i de l'urbanisme de la ciutat redacten un manifest com a primera passa per a evitar la seva construcció

Sense cap anunci ni consulta prèvia a les entitats ciutadanes, es va treure a licitació la construcció d'un aparcament a escassos 50 metres de sa Llotja.

Que a aquestes alçades es pretengui crear un nou focus d'atracció de vehicles al Centre Històric  és no haver entés  els problemes de la nostra ciutat.

Aquest  aparcament seria un obstable entre la ciutat històrica i el que queda del seu port històric. Un patrimoni essencial per a la ciutat com sa Llotja, es podria veure afectada negativament.

Al manifest queden patents els contundents arguments en contra de la seva construcció pels seus perjudicis per a la mobilitat, pel Patrimoni i pel paisatge urbà.

Per últim les entitats signants demanen una rectificació tant a l'Autoritat Portuària com a l'Ajuntament de Palma en pro dels interessos generals de la ciutat i el respecte per a la història.
El manifest complet és el següent:

MANIFEST EN DEFENSA DE PALMA I EN CONTRA DE L'APARCAMENT PLANEJAT DAVANT SA LLOTJA

Manifestem la nostra més ferma oposició a la construcció de l'aparcament soterrat davant la Llotja que vol dur a terme l'Autoritat Portuària amb el vist i plau de l'Ajuntament de Palma.

Considerem que la seva construcció seria una agressió irreparable contra la ciutat.

L'esmentat aparcament, actualment en procés de licitació, ocuparia una superfície de més de 11.000 m2 i tindria més de 250 m de llarg, entre el Bar Pesquero i l'edifici de l'Autoritat Portuària, que amb dues plantes, podrien ser més de 22.000 m2 i per tant amb una capacitat superior a les 500 places.

Plànol ubicació projecte aparcament davant la  Llotja de
l'Autoritat Portuària de Balears (APB).
Els arguments en contra d'aquest aparcament es poden expressar en tres apartats:

AFECTACIÓ A LA MOBILITAT

La mobilitat és un primer factor a considerar, ja que en un moment en què la ciutat pateix la invasió del cotxe i que s'estan fen projectes per reduir el trànsit, com és la reforma del Passeig Marítim que passarà de 3 + 3 carrils de circulació a 2 + 2, se planteja un nou aparcament rotatori que tindria un efecte cridada que contradiu i dificulta qualsevol opció futura de reduir el trànsit a la zona. La mobilitat de Palma no es pot resoldre amb aquest tipus de proposta que respon, única i exclusivament, a la rendibilització de tot espai que sigui susceptible de ser-ho, sense una anàlisi seriós de les seves conseqüències.

És difícil d'entendre que el departament de mobilitat de l'Ajuntament no hagi previst la repercusió d'una actuació d'aquestes característiques en el lloc més sensible de la ciutat i que, al contrari, hagi donat el seu vist i plau.

IMPACTE AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC

L'impacte a la superfície no compensaria en cap cas la única justificació que s'ha donat d'eliminar els aparcaments de superfície. La barrera soterrada continuarà en superfície i es veuria afectat per altres factors afegits: rampes d'accés amb els seus respectius carrils d'aproximació que, com a mínim, 4, dos d'accés i dos de sortida; escales i ascensors, com a mínim 2 .Instal·lacions de ventilació adients a la gran superfície (fins a 22.000 m2). Tot això sense parlar de la desaparició de l'arbrat existent, i les característiques de la nova vegetació possible sobre una llosa de formigó d'aquestes dimensions. Es fa difícil prescindir d'un paisatge tan vinculat a la història de la ciutat, arbrat de la zona de reparació de xarxes, palmeres junt a l'escala Reial, pins de l'antic passeig, etc.

DESTRUCCIÓ DE PATRIMONI
Aquest aparcament és evident que afectaria seriosament al patrimoni de la zona. Quedaria greument afectat un element patrimonial de primer ordre com és la escala Reial d'accés a la mar i també es pot posar en perill, per la seva proximitat, un dels monuments civils més importants de la Mediterrània, com és la Llotja, tant en el moment de la construcció per vibracions, como un cop acabada per la possible modificació de les característiques del subsòl que en fer una murada soterrada d'aquestes dimensions, poden modificar les escorrenties subterrànies de la zona, que és de ribera per la seva proximitat a l'antic llit de sa Riera, i que per la mateixa raó podria afectar a la resta d'edificacions de la zona.

CONCLUSIÓ

Demanam a l'Autoritat Portuària i a  l'Ajuntament de Palma, com a màxim responsables,  que no  acceptin aquesta greu errada i sol.licitam una rectificació urgent perquè  sigui retirada aquesta possibilitat d'agressió a la història i a l'interès general de la ciutat de Palma.

ARCA // COAIB (Col.legi Oficial Arquitectes Illes Balears) // GOA (Grup d'opinió d'arquitectes)// JAM (Joves arquitectes de Mallorca)//PALMA XXI