10 de jul. 2019

Son Busquets i el Parc de les Vies les dues primeres peticions d'ARCA a Urbanisme.

Lliurament de les primeres 10.000 signatures
a favor del Parc de les Vies.
ARCA va demanar ahir al Consell de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma dur endavant de manera prioritària dos projectes il·lusionants per a la ciutat i que poden tenir el suport de tots els grups municipals:
  1. Son Busquets, conservant el màxim dels elements, de les edificacions i de la distribució dels espais públics.
  2. El Parc de les Vies, que és un projecte urbanístic, ambiental i d'articulació de la ciutat, de primera magnitud.
ARCA va participar al Consell de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma celebrat ahir i va centrar les seves primeres peticions d'aquesta nova etapa en aquests dos temes prioritaris per a la ciutat. N'hi ha més, al nostre criteri, però a aquesta primera reunió, hem volgut destacar aquests.
El text que vàrem llegir i que explica breumemt els arguments és el següent:
"Des d'ARCA desitjam el major encert al nou equip d'Urbanisme i volem que es compti amb la nostra col.laboració pel que sigui necessari.
A aquesta primera sessió de Gerència volem apuntar dos temes que consideram que són cabdals pel futur i benestar de la ciutadania i que poden ser projectes de legislatura il·lusionants. N'hi ha més, però avui ens centram en aquests dos:

1.Projecte urbanístic de Son Busquets. Demanam la transformació radical del Pla especial que estava a punt d'aprovar-se i finalment es va returar. ARCA fa 4 anys que adverteix de l'oportunitat única que és aprofitar Són Busquets per fer un urbanisme modern fent compatible la conservació del màxim del que hi ha de la caserna, un conjunt amb valors patrimonials, i possibilitar la construcció d'habitatges. Mentre es dilucida si l'espai romandrà a mans públiques o no, l'Ajuntament de Palma ha d'ordenar urbanísticament fent realitat allò que JAM (Joves Arquitectes de Mallorca) va demostrar amb el seu concurs i va rebre el suport dels veïnats i, evidentment d'ARCA. Patrimoni+ equipaments + habitatge + un espai urbànistic que conjuga modernitat i passat. Un luxe que pot comptar amb la unanimitat del suport social i polític.

2. Es tracta d'un projecte urbanístic ambiental: El Parc de les Vies. És un deute amb la ciutadania, és una manera de cosir la ciutat facilitant la comunicació per a vianants i bicicletes entre barriades i el centre i la perifèria. És l'única manera de compensar la gran contaminació ambiental del nus de comunicació de l'accés a l'autopista d'Inca i la via de cintura que divideix en dos la barriada de Son Fortesa. També és un projecte il·lusionant i una contribució a la lluita contra el canvi climàtic.

La regidora, Neus Truyols, va afirmar que els dos projectes estaven als acords de govern i que la intenció era dur-los endavant en la línea que havíem expressat.


A la fotografia d'adalt es pot veure el moment del lliurament de les primeres 10.000 signatures a favor del Parc de les Vies. Simbolitzava el suport de tots els barris. En total se varen lliurar 30.000 signatures. Han passat 13 anys des d'aquesta imatge.