22 de jul. 2019

ARCA ha denunciat unes obres il·legals que afecten a la protecció de Santa Catalina.

Carrer Sant Magí, 70 abans.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca ha denunciat el projecte de canvi de façana que s'ha dut a terme a l'immoble situat al carrer de Sant Magí, 70 (Santa Catalina, Palma).

Un informe municipal confirma irregularitats en aquestes obres

Aquest tram de carrer del barri de Santa Catalina forma part del "Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental de Santa Catalina" i segons un informe tècnic de l'Ajuntament de Palma en data de 28 de maig de 2019, "les actuacions realitzades són manifestament il·legalizables". Per aquest motiu, l'Ajuntament de Palma ha iniciat un expedient de disciplina urbanística, per al restabliment de la realitat física alterada.

L'abans i el després confirmen una clara i rotunda alteració de façana al carrer Sant Magí

Si comparem les fotografies de l'abans i el després, podem observar com al marge inferior esquerra de la façana, on hi havia un portal de fusta, s'ha produït una obertura major a la façana per convertir l'entrada de l'immoble en un garatge per a l'aparcament de vehicles i el mateix ha succeït al marge inferior dret, on hi havia dues entrades s'han transformat en una per al mateix ús que l'anterior.

L'actuació contempla altres alteracions i ampliacions presumiblement sense permís

Carrer Sant Magí, 70 a l'actualitat.
Segons l'informe municipal, també s'han dut a terme modificacions d'aquest immoble a la façana que dona al carrer Bayarte, 15 i hi ha hagut ampliacions a la terrassa, on s'ha construït un porxo de 4,5 m2 i un volum de 10 m2, tot presumiblement sense permís.

ARCA confia que l'Ajuntament de Palma dugui aquest expedient de disciplina urbanística fins al final i es pugui revertir aquelles alteracions que no s'ajusten a la legalitat.

ARCA va impulsar la protecció de Santa Catalina i des Jonquet i aquesta ha de ser una protecció efectiva els plans de protecció estan per fer-se complir i la vigilància ha de ser exhaustiva.