14 d’ag. 2018

ARCA denúncia un color cridaner i prohibit al Centre Històric de Palma al negoci ubicat on hi havia la Bodega la Rambla.

Porta d'un nou negoci situat a la Rambla, 15.
ARCA demana la intervenció immediata de l'Ajuntament de Palma per obligar al canvi d'un color més respectuós amb el conjunt de la façana d'aquest edifici catalogat del Passeig de la Rambla.

El negoci anterior tenia la fusta pintada en un color verd carruatge, igual que la resta de persianes de la façana.

La intenció del nou negoci és cridar l'atenció, fer-se visible d'una manera estètica invasora. Suposam que volen  associar el color blau amb el tipus de producte que ofereixen.

L'interès general és protegir la imatge de la Ciutat i fer complir la normativa

Però l'interès general és el de protegir la imatge de la ciutat i fer complir la normativa.

Edifici catalogat amb un nivell de protecció B
La Rambla 15 és un edifici catalogat amb un nivell de protecció B. És una casa senyorial del segle XVII.

La fitxa de catàleg obliga a la protecció del conjunt de la façana i en tot a cas a intervenir als baixos transformats, recuperant el caràcter primitiu de l'edifici.
D'altre banda la fitxa valora el marès vist de la façana.

També contravé el PGOU vigent pel Centre Històric el qual obliga a que els comerços respectin el tractament unitari del conjunt de la façana.

Article 288 Limitacions a la publicitat exterior i de disseny dels locals.

Diu al punt 1. Es prohibeix la manipulació dels paraments de façana a planta baixa  mitjançant materials o pintura sobreposades, els quals s'han d'ajustar al mateix tractament que la resta de la façana.

Per tant l'Ajuntament de Palma ha de fer complir la norma del PGOU i la fitxa de catàleg i vetllar per l'interès general.

Aquest negoci creim que encara ni tan sols està obert al públic i és el moment de fer complir les obligacions municipals sense excusa.