9 d’ag. 2018

ARCA demana des del 2014  la protecció dels terrenys de Valldemossa de la zona de Son Mossènyer.

Proposta de redelimitació de l'entorn de protecció
de la Cartoixa de Valldemossa.
Entrarien dins la delimitació de Lloc Històric de la Cartoixa de Valdemossa que ARCA demana.

ARCA va presentar a l'any 2014 a Patrimoni del Consell i a l'Ajuntament de Valldemosa molta documentació, encara vigent, el.laborada amb l'ajuda de professionals per redelimitar Cartoixa com a lloc històric


Davant la intenció de construir a la zona de Son Mossènyer, propera a la Cartoixa de Valldemossa, volem recordar que ARCA va presentar al Consell de Mallorca a l'any 2014 una documentació elaborada per un especialista cartògraf, on figurava una planimetria georeferenciada i adequada a la tecnologia actual per aconseguir una redelimitació el més exacta possible i adequada a la cartografia actual.

ARCA presentà tot un dossier sobre Cartoixa de Valldemossa, amb l'ajuda de la Doctora Concepció Bauçà de Mirabò, que contenia:

- Una descripció el més completa possible del BIC.
- Una proposta de directrius inicials d'ordenació del BIC.
- Una sèrie de detalls sobre mobiliari inseparable i adscrit al BIC.
- Fonaments sòlids de la història de Cartoixa i de la proposta de redelimitació.
- Bases sòlides per a la redelimitació proposada.
- Fotografies actuals i històriques.
- Bibliografia sobre Cartoixa.

Els terrenys de Son Mossènyer formen part del recinte original de la Cartoixa de Valldemossa

Segons l'estudi de la Doctora Concepció Bauçà de Mirabò, la zona situada entre Son Mossènyer, l'hort de Son Batista, l'avinguda de Lluís Salvador i el carrer Uruguai pertany al recinte original de la Catoixa de Valldemossa. Avui dia conserva encara el seu caràcter rural i precedeix el conjunt monumental de Cartoixa.

Cal recordar que aquesta franja que pot ser afectada per un procés urbanitzador, forma part de les terres de l'antic monestir i que fou conreada especialment pels monjos durant el segle XVIII. Ho demostren els béns etnològics remarcables com:

- La tanca de pedra seca amb esquena d'ase i contraforts exteriors que delimita el recinte.

- La sínia i safareig situats junt a l'antiga casa dels amos de Son Mossènyer.

El valor històric i paisatgístic d'aquests elements els va fer incloure al Catàleg d'Elements i Espais Protegitsde Valldemossa.

ARCA torna a demanar a les administracions que assumeixen responsabilitats. Evitar la urbanització dels terrenys propers a la Cartoixa és una primera passa.

ARCA espera que les Administracions sapin estar a l'alçada de la importànicia del Monument i del Lloc Històric de Cartoixa de Valldemossa, un dels BIC més importants i visitats de Mallorca, però encara quatre anys després de la nostra advertència  no han mogut cap passa al respecte.

L'exigència amb la redefinició i redelimitació d'un pla especial com mana la llei a tot Lloc Històric que inclogui:

- Un Pla director de gestió del Monument i del Lloc HIstòric de Cartoixa de Valldemossa.

- Catàleg de Patrimoni que ja està duent a terme l'Ajuntament de Valldemossa.