10 de maig 2013

Horrible publicitat al Centre de Palma


Demostra mal gust, menyspreu pel Patrimoni i a més és il·legal.


Responsable: concessionari dels aparcaments d’Antoni Maura, propietat de  l’Ajuntament de Palma

A ple centre de Palma, al carrer d'Antoni Maura el propi Ajuntament de Palma sembla que ha permès la instal·lació a les baranes de la baixada i a l’ascensor de l’aparcament públic unes tanques publicitàries que distorsionen l’estètica i l’harmonia patrimonial del lloc.

Imatge “Chabacana i cutre” , aquesta és la imatge que es transmet del centre de Ciutat envaït de publicitat cridanera.

Una invasió publicitària a Antoni Maura que ha anat a més.

Prometeren uns ascensors de vidre per a que l’impacte visual fos menor
Els ascensors de l’aparcament soterrat d’Antoni Maura són de vidre per minimitzar  l’impacte visual que la infraestructura provocàs sobre la postal patrimonial de S’Hort del Rei amb l’Almudaina i la Catedral al fons.
Fa mesos que, davant l’estupor d’ARCA varen col·locar cartells publicitaris sobre els vidres, fent inútil tanta precaució manifestada prèviament.

Ara, no contents amb l’impacte negatiu inacceptable dels ascensors amb publicitat aferrada, omplen també les baranes de l’escala  i de la baixada dels cotxes conformant en total una tanca publicitària d’enormes dimensions.

Demanam la retirada immediata de tota la publicitat
Demanam a l’Ajuntament la retirada immediata de tota la publicitat, el respecte per allò acordat a Centre Històric i la posada en valor d’un paisatge urbà patrimonial únic, com és el de l’entorn d’Antoni Maura.

Les tanques publicitàries estan prohibides al Centre Històric
L’Ajuntament ha de vetllar pel compliment de la normativa. Aquest cas és especialment greu perquè els aparcaments són de propietat municipal i seria el propi Ajuntament qui no es sotmet a la legalitat.