6 de març 2013

ARCA pren iniciativa per a que la Llotja pugui ser visitada

ARCA creu que mantenir tancada la Llotja és una equivocació i una pèrdua econòmica

El Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Rafel Bosch, s’ha compromés a rebre-nos en breu per tractar en exclusiva aquesta qüestió.

És molt important rendabilitzar l’enorme inversió de doblers públics que s’ha fet per rehabilitar l’edifici i ara ciutadania (que ja ha pagat) i turistes puguin contemplar la seva bellesa artística i cultural.

La Llotja és el millor exemple arquitectònic de gòtic civil que hi ha a Mallorca, una vertadera joia, apreciada i valorada per tots els estudiosos del món i per aquelles persones que ens han visitat. És un referent per a la població de Mallorca i símbol arquitectònic i cultural que no pot romandre tancat després de la inversió realitzada durant la seva darrera restauració.

La Llotja té la declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC), llavors com marca la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears, 12/1998 s'han de respectar totes les exigències que marca aquesta llei, en particular, les visites professionals o científiques i d’estudis així com els quatre dies de visita gratuïta al mes, en els quals també tindran preferència els grups escolars o aquelles persones que pertanyen a associacions d’interès insular (inscrites en el Registre d’Entitats de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca) o d’utilitat pública. 

ARCA ha adreçat uns escrits al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca on demana que el monument de la Llotja tengui un règim de visites obert, segons marca l’article 34 de la la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears.

ARCA fa més d'un any que  ve reclamant a més de l’apertura al públic del monument, també fer visites guiades per la nostra entitat com ho feim a tants d’altres elements patrimonials.

El Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Rafel Bosch, s’ha compromés a rebre-nos en breu per tractar en exclusiva aquesta qüestió.

Des d'ARCA tenim el convenciment que és possible mantenir oberta la Llotja amb vigilància i que no suposi una despesa inasumible per les arques públiques. Més inassumible és invertir el que s’ha invertit i no poder mostrar-lo.