2 de maig 2011

ARCA demana que s'aturi la destrucció del patrimoni etnològic al camí de cala Egos (Port d'Andratx)

La nostra entitat ha pogut tenir coneixement de les obres que s’estan duent a terme al voltant del camí de cala Egos (Port d’Andratx), les quals estan destruint un paisatge rural declarat com a ARIP i han fet malbé a una sèrie d’elements patrimonials.

Durant les obres que s’estan executant en aquest moment, cal senyalar els diferents danys que han sofert els següents elements etnològics:

- Marge danyat per la col·locació d’una caseta d’obres al seu damunt.

- Marge danyat a la primera volta del camí de Cala Egos.

- Forn de calç que serveix com a abocador d’obra i que presenta un pesim estat de conservació.

ARCA creu que la intervenció que s’està duent a terme en aquesta zona és molt greu i que cal intervenir urgentment per evitar que el mal que s’està ocasionant al mediambient i al patrimoni cultural sigui major.

Hem demanat a l’Ajuntament d’Andratx i als departaments de Patrimoni i Territori del Consell de Mallorca el següent:

1. Que un tècnic es desplaci fins a aquest punt per avaluar la intervenció duta a terme en aquesta zona declarada com a ARIP.

2. Que es comprovi si la llicència demanada pel propietari s’ajusta al projecte i sinó és així que sigui sancionat corresponenment.

Cap comentari: