19 de maig 2011

Catàlegs i valoracions patrimonials, ja!

Carta al director. Diari de Balears 17-5-2011

Imaginau la cara dels picapedrers de l'edifici del carrer d'Hanníbal, a Santa Catalina, en veure'n aturades les obres amb la poca feina que hi ha. Per què els ciutadans hem de pagar la dinamita de Llucalcari i les Covetes sense tenir-ne culpa. El GOB i ARCA han de fer el paper de cans de bou que hauria de fer l'Administració? La corrupció, inoperància i incompetència dels molts governants fan desagradables aquestes organitzacions exemplars en la lluita pel nostre patrimoni i de les quals hauríem d'estar ben orgullosos, perquè ens fan la feina bruta que el polític no fa cobrant un bon sou precisament per fer-la.

Increïble! Si es catalogassin i valorassin tots els béns patrimonials possibles i coneguts, d'una manera metòdica, exhaustiva i objectiva, com es fa (o intentam fer) per exemple amb el patrimoni paleontològic, potser ens estalviaríem el contratemps d'aturar la demolició d'un edifici singular, perquè ja estaria catalogat. El fet ens beneficiaria a tots, als constructors i promotors els primers, ja que sabrien d'una manera clara i sense ambigüitats on poden edificar o treballar. Les administracions sabrien també el que han de mantenir, protegir i gestionar en nom de tots i els ciutadans coneixeríem molt millor el nostre ric patrimoni. Tots hi sortiríem guanyant.
BERNAT MOREY COLOMAR. Sta. Eugènia.

Cap comentari: