4 de març 2011

Passes per protegir l’antiga fàbrica de sabates GORILA, a proposta de ARCA

Un element del nostre passat industrial a la Soledat

ARCA valora molt positivament que a la reunió de la Comissió de Centre Històric i Catàleg d'ahir (03/03/2011) s’hagi decidit estimar la petició de la nostra entitat i iniciar el canvi de planejament per a tal de protegir l’edifici de la antiga FABRICA DE SABATES “GORILA”.

Aquest edifici, ubicat a la barriada de la Soledat, representa un dels pocs exemples d’arquitectura industrial d’estil racionalista que queden a la nostra ciutat, a més a més, de trobar-se situada a una àrea que també es podria qualificar de conjunt històric industrial, amb exemples de fàbriques del segle XIX, com per exemple la de Can Ribes. A la Soledat, també es conserva encara la tipologia de les vivendes d’obrers del segle XIX i principis del XX i la seva trama urbana, valors que també han estat reconeguts per la Comissió de Centre Històric.
La fàbrica fou construïda l’any 1938 per l’arquitecte Guillem Muntaner. Estil eclèctic amb trets racionalistes i també regionalistes. Segons va escriure l’expert Miquel Seguí Aznar, aquesta obra és una de les més importants de l’esmentat arquitecte.

ARCA ve lluitant per a la preservació del nostre passat industrial. En el seu moment intentàrem aturar l’esbucament de l’antiga fàbrica Coromines (no ho aconseguírem) i ja instarem en el seu moment, per a la protecció de la fàbrica de Gomes Pons del carrer de Joan Crespi també d’estil racionalista (I vàrem aconseguir salvar-la). També instàrem la protecció del barri de la zona industrial de la Soledat, essent ara la protecció de la antiga fàbrica de Sabates “Gorila”, una fita més en aquest camí.

Cap comentari: