4 de març 2011

Passes per protegir l’antiga fàbrica de sabates GORILA, a proposta de ARCA

Un element del nostre passat industrial a la Soledat

ARCA valora molt positivament que a la reunió de la Comissió de Centre Històric i Catàleg d'ahir (03/03/2011) s’hagi decidit estimar la petició de la nostra entitat i iniciar el canvi de planejament per a tal de protegir l’edifici de la antiga FABRICA DE SABATES “GORILA”.

Aquest edifici, ubicat a la barriada de la Soledat, representa un dels pocs exemples d’arquitectura industrial d’estil racionalista que queden a la nostra ciutat, a més a més, de trobar-se situada a una àrea que també es podria qualificar de conjunt històric industrial, amb exemples de fàbriques del segle XIX, com per exemple la de Can Ribes. A la Soledat, també es conserva encara la tipologia de les vivendes d’obrers del segle XIX i principis del XX i la seva trama urbana, valors que també han estat reconeguts per la Comissió de Centre Històric.
La fàbrica fou construïda l’any 1938 per l’arquitecte Guillem Muntaner. Estil eclèctic amb trets racionalistes i també regionalistes. Segons va escriure l’expert Miquel Seguí Aznar, aquesta obra és una de les més importants de l’esmentat arquitecte.

ARCA ve lluitant per a la preservació del nostre passat industrial. En el seu moment intentàrem aturar l’esbucament de l’antiga fàbrica Coromines (no ho aconseguírem) i ja instarem en el seu moment, per a la protecció de la fàbrica de Gomes Pons del carrer de Joan Crespi també d’estil racionalista (I vàrem aconseguir salvar-la). També instàrem la protecció del barri de la zona industrial de la Soledat, essent ara la protecció de la antiga fàbrica de Sabates “Gorila”, una fita més en aquest camí.