30 de març 2011

La situació de les torres de defensa a Calvià: incompliment i irresponsabilitat de l’Ajuntament de Calvià en aquesta matèria

ARCA ja ha denunciat prou vegades la mala situació amb la qual es troben les torres de defensa del municipi de Calvià. Ara que s’esgota una nova legislatura i és moment per recordar, que l’Ajuntament de Calvià ha tornat a perdre una nova oportunitat per tal de dignificar la imatge del patrimoni històric que hauria de gestionar amb cura i responsabilitat.

Les torres defensa de Calvià són un total de 6, la gran majoria d’elles foren construides entre finals del segle XVI i principis del XVII. Per la seva importància històrica i cultural es troben catalogades i declarades com a Bé d’Interès Cultural (BIC) des de l’any 1993.

Els exemples més preocupants, en quant al seu grau de conservació són les de ses Illetes i Cala Figuera. ARCA ve denunciant aquest fet des de fa més de 10 anys. L’exposició d’aquestes torres de defensa vora la mar, afecte considerablement a l’erosió de la seva estructura i sinó s’actua urgentemente, ens haurem de lamentar de la pèrdua d’aquests elements culturals, convertits en un munt d’enderrocs. ARCA demana un cop més a l’Ajuntament de Calvià, que asumeixi la restauració de les torres de defensa de ses Illetes i Cala Figuera com a un assumpte prioritari i d’urgència durant la propera legislatura.

Una altra qüestió important és en relació a l’incompliment de la llei de patrimoni històric de les Illes Balears 12/1998. L’article 34 d’aquesta llei parla de l’accés als béns d’interès cultural i diu el següent: La visita pública dels béns, almenys quatre dies al mes i en dies i hores prèviament assenyalats. Aquesta prescripció de la llei s’incompleix d’una forma taxant a les torres defensa de sa Porrasa o Torrenova, Portals Vells i es Castellot de Santa Ponça. Al primer cas, una barrera impedeix l’accés de cap de les maneres i els altres dos casos, es troben a l’interior de complexos residencials privats, que també dificulten l’accés. ARCA demana a l’Ajuntament de Calvià que faci complir la llei i permeti als ciutadans, que almanco quatre dies al mes puguin accedir a visitar aquestes torres de defensa.

Cap comentari: