27 d’abr. 2018

ARCA  torna a afirmar-se en que la nova normatia d'Ocupació de la Via Pública no té res de nova i és prendre el pèl a la ciutadania.

Lamentam l'aprovació d'ahir i anunciam que presentarem al·legacions

Si comparam paraula per paraula la normativa vigent i la nova, les diferències són mínimes.

Les úniques diferències substancials són la prohibició de tendals (d'aqui 18 mesos) i l'obligació de recollir els estris al vespre. També que a l'anterior els metres lliures mínins per a pas eren 2 metres i a la nova diu 2,5 metres (això al Centre i Santa Catalina-es Jonquet).

Respecte a la inclusió del Centre Històric al text, no queda clar que la seva intervenció pugui tenir efecte important.

Per què s'havia de canviar l'OVP?
Per corregir efectes negatius de l'anterior. I no es corregeix cap

Aquests efectes negatius són provocats per algunes terrasses i també per moltes botigues de souvenirs

1. Efecte negatiu ocupació de terrasses i imatge malmenada.
Els problemes que havien provocat les terrasses, d'ocupació excessiva, tant a places com a carrers, quedarà pràcticament igual i l'impacte negatiu sobre la imatge de la ciutat degut a mampares, barreres, cossiols, jardineres que compartimenten i els innecessaris i grans rètols de paelles, begudes i pizzes, continuaran impedint la compemplació de la ciutat. Les places d'en Coll, de la Mercè, del Parlament, Weyler, quedaran robades com fins ara.

2. Tendes de souvenirs i similars que malmenen la imatge de la ciutat.
Respecte a l'impacte estètic dels aparadors a façanes que estan invadint la ciutat omplint de souvenirs a l'estil de Magaluf o La Platja de Palma, queda igualment com està l'actual, és a dir, molt negatiu per a la ciutat.

Respecte a la prohibició dels tendals, petició d'ARCA des de l'entrada en vigor de la primera, es permeten para-sols adossats i mampares de fins a 1,70m d'alçada, fet que aconsegueix el mateix efecte o pitjor que el tendal.

Han necessitat tres anys per a que tot seguís igual. No han atès les peticions d'ARCA i la sensació de la nostra entitat és que no volen escoltar i fan perdre molt de temps.

Des d'ARCA deim SÍ a les Terrasses, però NO al maltracte de la imatge de la ciutat que provoquen moltes d'elles i a la excesiva ocupació d'espai públic a determinats indrets.
També deim un NO rotund a qualsevol aparador i estris a façanes de botigues del Centre Històric i barris tradicionals de Palma, majoritàriament dirigides a turistes.


Exlicació de la foto que adjuntam: La nova normativa permet que la mampara de la foto encara sigui 40 cm més alta que aquesta, per tant l'efecte negatiu és igual o pitjor que el d'un tendal: fa un efecte pantalla que no permet contemplar els edificis i compartimenta i privatitza l'espai públic.