6 de nov. 2017

ARCA presenta al·legacions a l'ampliació del Catàleg de Patrimoni de Palma.

Primer de tot, ARCA vol agraïr a l'Ajuntament de Palma que hagui tengut la voluntat d'ampliar el termini d'al·legacions fins al passat 31 d'octubre, demostra l'interès per la participació ciutadana.

L'ampliació del catàleg hauria de ser un pas intermig cap a la revisió total d'aquest, una vegada s'aprovi el nou PGOU

ARCA fa anys que ve demanant la modificació del catàleg de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Palma i per aquest motiu celebra que aquesta ampliació s'hagui dut a terme dins el termini previst d'un any. A partir d'ara és necessari fer feina per a la revisió completa del Catàleg de Patrimoni i aquest s'adapti al PGOU. Sempre hem dit que aquesta ampliació no és suficient i no queden molt clars els criteris de catalogació d'alguns béns culturals i el perquè uns altres no han estat catalogats o han estat eleminitats d'una primera proposta de catalogació, llavors es podria incòrrer en manca de justificació o arbitrarietat.

ARCA demana que aquesta ampliació sigui provisional i la vertadera revisió total del catàleg es dugui a terme amb la redacció del nou PGOU, perquè la protecció del Patrimoni Cultural de Palma sigui total i efectiva.

Les fitxes del catàleg d'ampliació presenten mancances importants

En termes generals, una vegada revisades les fitxes de l'ampliació del catàleg, hem pogut observar una sèrie de deficiències i que s'haurien de complementar:

- Història de l'edifici: A les fitxes trobem en falta aquest apartat, que ens expliqui quina ha estat la seva història i la importància del bé catalogat en el conjunt de la ciutat. Pensam que és important aprofundir en aquest apartat, per tal de donar arguments sòlids i ferms de la vàlua d'aquest element.

- Estat de conservació: En aquest apartat s'hauria de ser més precís en quant a saber quin és l'estat de conservació, en el qual es troba l'element. Per aquest motiu, suggerim que a part de fer una valoració general del conjunt, es pugui concretar més en alguns aspectes que formen part del conjunt i especificar el seu estat de conservació.

- Directrius d'intervenció: Considerem que en aquest apartat s'hauria de ser més precís i concret, per tal de deixar clar als propietaris del bé catalogat quines intervencions estan permeses i quines no. Cal crear una seguretat jurídica amb respecte a la conservació del Patrimoni Cultural, perquè no hi pugui haver interpretacions obertes o personalistes.


- Entorn de protecció: Considerem que aquest apartat s'hauria de redactar millor, sobretot a les fitxes que puguin afectar a béns culturals situats a zones rurals, com ara les possessions. D'aquesta manera s'asseguraria una delimitació més acord amb el que ha estat el passat d'aquest element cultural, perquè en un futur no quedi envoltat d'edificacions modernes, les quals deixin el bé cultural amagat o sense visibilitat.

- Usos anteriors: Una altra informació important que s'hauria d'especificar, són els usos anteriors del bé cultural, perquè així ens podrà ajudar a entendre millor el perquè d'algunes intervencions.

ARCA ha elaborat un llistat important de béns culturals que han quedat fora de la catalogació

ARCA porta molt d'anys elaborant un llistat de béns culturals del municipi de Palma que al nostre criteri s'haurien d'incloure al catàleg municipal i esperem que ara o en un futur es tenguin en compte, per no haver d'evitar més pèrdues patrimonials.

Més de 150 béns culturals de Palma podrien ser catalogats i evitaríem en un futur mals majors


Per aquest motiu, hem presentat un llistat amb més de 150 elements culturals que podrien formar part d'aquest catàleg. Entre els exemples més destacts trobem: l'edifici del passeig Mallorca, 15, el monument de sa Feixina, l'antiga Casa Catalana (avinguda Comte Sallent, 16), tot el conjunt de les places de les Columnes i cardenal Reig, les casetes de la Costa des Teatre, la porta de l'antic canòdrom, el velòdrom del Tirador, els ponts del Tirador i sa Riera, façana de l'edifici de la Transmediterrània (actual seu de l'Autoritat Portuària), monument a Salvador Hedilla (aeroport de Son Sant Joan), 28 cases de possessió (estudi fet per ARCA per encàrrec de l'Ajuntament de Palma entre 2010-11) i una part important del patrimoni etnològic de la Platja de Palma.