15 de nov. 2017

ARCA i GEFB denuncien l'estat d'abandonament i perill públic que presenta la torre de defensa de Capdepera.

ARCA i GEFB (Grup d'Estudis de Fortificacions de Balears) volen fer constància de l’estat d’abandonament que pateix la torre de defensa de Capdepera, situada al municipi de Capdepera, molt a prop del far de Cala Rajada.

Aquest és un exemple més, que evidència la manca de conservació del patrimoni històric de Mallorca i que juga en contra de la imatge turística de la nostra illa i en aquest cas del municipi de Capdepera. Aquesta és una zona d'especial interès amb una ruta per a senderistes senyalitzada i on hi ha centenars de persones que s'apropen a diari.

Malauradament, quan arriben fins a aquest punt, la imatge visual queda empobrida per l’estat de pesima conservació en el qual es troba la torre de defensa de Capdepera, que presenta més de mig cos de la torre enderrocat.

Demanem una intervenció urgent, degut a que esteim davant un BIC

També cal recordar, que aquest monument està declarat com a Bé d’Interès Cultural, màxima protecció atorgada a qualsevol bé cultural a Mallorca i on la llei de 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears obliga a conservar i a evitar que desapareixi.

Considerem que l'estat de la torre de defensa és ruïnós, proper al col·lapse, i per tant preocupant i de difícil solució. No obstant això, considerem i refermem que s'ha de fer una intervenció de consolidació  urgent per preservar la torre de defensa, degut a que aquesta podria caure damunt una persona i hauríem de lamentar una desgràcia que es podria haver evitat.
ARCA i GEFB s'han adreçat a l'Ajuntament de Capdepera perquè cerqui una solució, a l'igual que ferem amb la torre de Son Jaumell.

ARCA i GEFB ens hem adreçat a l'Ajuntament de Capdepera, a l'igual que ferem amb la torre de Son Jaumell, on encara no hem rebut resposta, perquè es pugui trobar una solució urgent, per tal d’evitar que la torre de defensa de Capdepera (Cala Rajada, Capdepera) no acabi totalment enderrocada, fruït de l’erosió.