21 d’oct. 2015

ARCA demana més inversió pressupostària en la conservació del Patrimoni Cultural.

Es Sindicat (Felanitx).
El Patrimoni és un sector estratègic

ARCA demana a la Conselleria de Cultura i al Govern de les Illes Balears que consideri els pressupostos d' inversió en conservació de Patrimoni com a una inversió en un sector estratègic

Ara que els pressupostos tant de la Comunitat Autònoma com de l'Estat estan aprovant-se per a l'any 2016

ARCA s'ha adreçat directament als representants polítics perquè impulsin inversions en matèria de patrimoni cultural

Ens trobem davant un moment capdal, on s'estan discutint els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma i de l'Estat. ARCA ha decidit adreçar-se personalment i per escrit als consellers de Cultura i d'Educació del Govern de les Illes Balears i a cada un dels representants polítics al Parlament de les Illes Balears (PP, PSIB, MES, Podem i Ciutadans), Congrès dels Diputats (PP i PSOE) i Senat (PP i PSOE) perquè impulsin inversions reals en matèria de Patrimoni Cultural.

Peticions al Parlament de les Illes Balears
ARCA proposa als grups parlamentaris de les Illes Balears la inversió en una sèrie de projectes concrets, amb un llistat llarg del qual destaquem els següents projectes:
·        Restauració i rehabilitació de Can Weyler (conveni amb el Consell de Mallorca).
·        Restauració i rehabilitació de les Torres del Temple o Torres de Gumara i dotació per a Museu (conveni amb l'Ajuntament de Palma).
·        Restauració i rehabilitació de Can Serra (Palma).
·        Restauració i rehabilitació del Convent dels Mínims (St. Francesc de Paula) de Campos.
·       Es Sindicat de Felanitx (catalogat, BIC i pendent d'adquisició municipal).
·       Sa Fàbrica Nova de Sóller (catalogat i en deficient estat de conservació).
·        Arxius històrics.

Peticions a Madrid
Als parlamentaris del Congrés i del Senat en torn dels Presssuposts Generals de l'Estat del següent tenor, els hi hem fet arribar que trobam a faltar inversions en el camp del Patrimoni Cultural i de la recerca o I+D+I dedicada al patrimoni cultural, particularment a les Illes Balears.

També feim arribar un llistat bastant extens de peticions d'intervencions concretes.

El Patrimoni Cultural com a font de riquesa econòmica
Can Serra (Palma).
ARCA sempre ha pensat que el Patrimoni Cultural hauria d'estar entre les activitats prioritàries per a l'economia. El patrimoni cultural pot ser un motor més de l'economia. La seva conservació i restauració impliquen diversos sectors productius, activitats professionals, petits i mitjans empresaris, artesans i especialistes en la matèria. Així mateix el manteniment del patrimoni cultural, a més de complir una obligació legal, significa posar a l'abast de tota la societat un actiu més per:

a) Conèixer la nostra història i les bases culturals del lloc on ens trobam.
b) Diversificar l'activitat turística introduint nous elements visitables, nous productes turístics.
c) Trobar i afavorir noves possibilitats d'ocupació per a professionals, autònoms i treballadors qualificats.
Les administracions es presenten immobilistes i equivocades a l'hora de conservar el Patrimoni Cultural

S'ha de potenciar més i millor el mecenatge privat a favor del patrimoni cultural.

Per començar els Pressuposts de l'Estat s¡han de corregir i augmentar. Han d'introduir les activitats i la restauració dels béns culturals que interessen a les Illes Balears. (Per exemple al Projecte no figuren tots els béns de Patrimoni de la Humanitat, només figura Sa Llonja com a bé cultural "amb possible mecenatge"). Una vergonya. ARCA els suggereix (i espera que els diputats i senadors de Balears presentin esmenes) una llista exemplar de béns culturals que falten, per exemple, la Sibil·la, Dalt Vila d'Eivissa i el parc marítim, com a patrimoni de la HUmanitat; i en el camp de les activitats i celebracions culturals, falta fins i tot l'Any Ramon Llull.

Suggerim també a la Conselleria d'Educació la celebració del I Centenari dels edificis de l'Institut Balear, la Biblioteca provincial i l'Escola d'Arts i Oficis. 

ARCA demana també incloure programes culturals i de recerca nous que són imprescindibles per la conservació del patrimoni.