17 de jul. 2015

Inaugurat el bar chill out a la Fortalesa Avançada sense complir cap legalitat.

Aspecte d'avui al matí de la Fortalesa Avançada.
ARCA, HA DEMANAT AVUI A L’AJUNTAMENT DE PALMA QUE ACTUI D'IMMEDIAT PER EVITAR L’ACTIVITAT DEL CHILL OUT A LA FORTALESA AVANÇADA DEL DE SANT CARLES, AL DIC DE L’OEST. 

ENS HAVIA ARRIBAT EL RUMOR DE QUE AVUI SE PROCEDIRIA A LA SEVA INAUGURACIÓ.

A la fotografia que adjuntam, pressa avui matí,  es pot veure una usuària a una tumbona de la piscina. L'esmentada piscina i la resta de les obres realitzades  constitueixen una agressió contra el Patrimoni, catalogat, en aquest cas declarades com a BIC.

Hem pogut ser testimonis que cap a les 12'00h hi havia diverses persones a l'interior del recinte, gaudint d'una copa i hi havia diversos camions de begudes i serveis. També empleats de seguretat a la porta, igual que durant les obres, una vegada varen ser denunciades per ARCA.

OBRES I ACTIVITAT IL.LEGALS

Les obres realitzades a la Fortalesa  Avançada  de Sant Carles són il.legals perquè no han estat sotmeses a cap control de Patrimoni ni tan sols tenen llicència municipal, ni d'obres ni de activitat, com és preceptiu.

Per tot això, i per preservar la legalitat i la defensa del Patrimoni ARCA ha demanat a l'Ajuntament de Palma que actui evitant l'activitat.

OBJECTIU FINAL D'ARCA A MIG TERMINI ÉS ACONSEGUIR LA RESTITUCIÓ DEL
MONUMENT I LA RETIRADA DE TOTES LES ALTERACIONS PROVOCADES PER LES OBRES

L'objectiu final de la nostra entitat és aconseguir la restitució de l'element Patrimonial i les seves visuals, impedint l'activitat per usos de bar, restaurant i oci que de manera il.legal sembla haver facilitat l'Autoritat Portuària de Balears que ara acaba el seu mandat.

LA GUINDA DE L’INSULT AL PATRIMONI

Hi ha molta indignació a ARCA i a la ciutadania perquè la Fortalesa és un Patrimoni Públic que està sent desvirtuat, envaït i agredit fins i tot amb el nom ordinari triat pel chill out en qüestió: Lolita Beach. És la guinda de l'insult al Patrimoni.