29 de jul. 2015

Carta adreçada al bisbe de Mallorca en relació a la situació del Convent de les Jerònimes

ARCA s'ha adreçat directament al bisbe de Mallorca, Xavier Salinas per expossar-li la nostra preocupació sobre la situació actual del convent de les Jerònimes de Palma i que prengui una decisió valenta i decidida al respecte, perquè Mallorca no perdi un conjunt patrimonial de tant de valor. A continuació podeu llegir l'escrit, el qual a dia d'avui s'ha fet ressò a la premsa. 

Carta oberta al Bisbe de Mallorca, don Xavier Salinas i Vinyals.

Don Xavier, ARCA vol amb unes breus línies, en nom del seus socis i de molts ciutadans de Mallorca -i fins i tot visitants i amics d’aquestes terres- a encoratjar-vos per assumir decididament i amb valentia el lideratge que l’Església de Mallorca necessita avui per mantenir l’extraordinari Patrimoni Històric religiós que amb el guiatge d'eclesiàstics cults persones amb empenta però amb l’aportació económica i material del poble mallorquí ha anat atresorant al llarg de segles.

Ara mateix vivim amb molta preocupació el cas de l’extraordinari conjunt monacal de dit de Sant Jeroni (també conegut com a Santa Elisabet, al centre de Palma i declarat Bé d'Interès Cultural el 2004 i ampliat el 2014) i de cap manera s’ha de creure que és “un assumpte de monges i capellans”. Al cap i a la fi, el vertader propietari és el poble mallorquí (independentment de creences i de pràctiques religioses) per bé que el dipositari sigui la Diòcesi o bé la Comunitat de Monges Jerònimes traslladades a Inca.

ARCA duu prop de 30 anys al servei -totalment desinteressat- de l'immens llegat cultural de Mallorca. Creim comptar, per tant, amb una autoritat moral que dóna aquesta trajectòria a favor del nostre país per aixecar la veu i dir-vos, respectuosament, el que moltíssims pensen, siguin creients o no: Don Xavier, és la vostra responsabilitat davant la Història que aquest conjunt monasterial -arquitectura i béns mobles (pintures, biblioteca, arxiu, orfebreria, ornaments, ceràmica, estris, entre d'altres) es mantengui unit perquè és de Mallorca i s’ha fet a Mallorca. No seria aceptable que un tribunal o un dicasteri romà decideixi sobre aquest llegat. Ni tampoc la Federació de Jerònimes que, per cert, té una trajectòria nefasta de liquidació de béns mobles i inmobles (basta al·ludir als penosos casos de la colecció de Santa Paula de Granada). La conservació plena d'aquest conjunt de Sant Jeroni (o Santa Elisabet), per la seva importància en el centre històric de Palma i en el total del patrimoni cultural de Mallorca, va més enllà de la qüestió de la propietat i les qüestions organitzatives o financeres de la Congregació o del Bisbat.

Les circumstàncies que vivim han fet recaure sobre Vos, senyor Bisbe, una responsabilitat de la qual sóm conscients tots les persones que ens sentim d'aquí. Els llibres d’Història parlen de molts prelats de Mallorca que engrandiren el nostre catàleg monumental però no obliden a aquells altres que per desídia, incúria, fanatisme o, simplement, ignorància, minvaren o destruiren part de la nostra herència secular.

ARCA duu un any treballant per a evitar la desfeta irreparable del Monestir de Sant Jeroni i, en conseqüencia, perquè aquest no sigui un exemple de deixadesa o de pèssima administració que ens faci témer per d'altres béns culturals, dipositària dels quals és la Diòcesi. Ans al contrari, Vos demanam senyor Bisbe que aquest sigui el cas oposat, un exemple que demostri a la societat mallorquina que l'Eglésia és bona conservadora del patrimoni cultural que li hem confiat al llarg dels segles.


Pere Ollers Vives, president d'ARCA Palma, 24 de juliol de 2015