31 d’oct. 2014

Intervenció d'ARCA al Ple de l'Ajuntament de Palma: Can Bibiloni

Àngels Fermoselle durant la seva intervenció
Intervenció d'ARCA al Ple de l'Ajuntament de Palma de dia 29 d'octubre 2014

Intervé Àngels Fermoselle.
Vicepresidenta d’ARCA

Sr Batle, Sres i senyors regidors. Gràcies per permetre aquesta intervenció.

I al Grup Municipal Socialista per donar peu amb la seva proposta.

És lamentable que a aquestes alçades de la història de Palma ens vegem amb l'obligació de venir a demanar clemència per un edifici singular i històric del passat industrial i comercial de principis del segle XX.
Can Bibiloni, obra de Gaspar Bennàzar, Fill il·lustre de la ciutat, està ubicat a l’Eixample, al principi del carrer d'Aragó.

Aquest immoble és un dels moltíssims que no figuren dins el catàleg de patrimoni amb cap figura de protecció perquè tenim un catàleg vigent que és més que escàs. No obstant com a mínim en tres o quatre ocasions s’han pres decisions que abocaven com a mínim a la conservació de les façanes actualment existents: Quaan es va reconèixer que era un error del PGOU de 1995 no haver-lo inclòs amb protecció “r”; i per dues ocasions durant aquesta legislatura quan la Comissió de Centre Històric rebutjà els projectes de demolició signats pels arquitectes García Ruiz, pel mateix motiu: s’havien de protegir les façanes. Però urbanisme no donà curs a la modificació puntual del PGOU necessària. Ni aquest govern actual, ni els anteriors, tot s’ha de dir.

De manera, al nostre criteri incomprensible fa escasses setmanes es torna a dur aquesta qüestió a la Comissió de Centre Històric i degut a la no assistència de qualque membre, ARCA es queda tota sola en la defensa de l’immoble.

Argumenten determinats tècnics que “tan sols queda un 10% de l’edifici” i que el projecte “no quedaria bé”. Perdonin però és lamentable que es pugui argumentar això per dos motius: El que queda de Can Bibiloni és la part fonamental de l’edifici: la Façana principal, i l’habitatge construit sobre la botiga. I el que falta, eren hangars d'emmagatzemament de vehicles i tallers que tots sabem que mai s’haguéssin protegit. Qualcú es creu que acceptaria un govern municipal privar de l’aprofitament de tota una illeta del carrer d'Aragó al promotors a canvi de conservar uns hangars. Mai va ser aquesta la intenció. D’altra banda per un bon professional de l’arquitectura hauria de ser un repte estimulant conservar la façana de Can Bibiloni adaptant un projecte a aquest conjunt. Dir que quedaria malament, diu poc a favor de la professionalitat.

Direm més. Tampoc no hi ha hagut mai la voluntat de protegir l’habitatge existent. Tan sols ‘ha dit sempre que es protegirien les façanes.

Sabem que el responsable municipal voldria conservar. Sabem que hi ha informes tècnics que no coincideixen amb el parer de la darrera decisió de Centre Històric. Sabem que la gent del carrer, per la qual es governa, no vol de cap manera que es perdi el que queda de Can Bibiloni. Actuïn, amb tota la seguretat jurídica que vulguin i no oblidin que va haver una batlessa que l’ANY 2005 VA DESTRUIR UNA ALTRA OBRA DE Bennàzar, davant la passivitat de tècnics i la indignació ciutadana. Que mai ha perdonat. L’Ajuntament pot aturar la destrucció des d'aquí i també demanar ajuda al Consell de Mallorca. ARCA demana que facin les dues coses, però  conservin Can Bibiloni. Després les revistes d’arquitectura parlaran amb admiració de saber conjugar història i modernitat; ja va passar amb la Fàbrica modernista de Gomas Pons al carrer des Tenis, salvada gràcies a ARCA.