28 d’oct. 2014

ARCA fa dos anys que ve demanant a les institucions que preservin el Patrimoni Cultural de Sa Nostra

La Verema (Lligant els pàmpols) Oli sobre tela 125cm x 150cm.
Pilar Montaner. Propietat "Sa Nostra"
En octubre de 2012 ARCA va demanar al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca la catalogació i declaració de BIC del Patrimoni Cultural de Sa Nostra.

Degut a les informacions que ens arribaren, sobre la situació econòmica i de transformació de la Caixa de Balears, varem poder saber que el Patrimoni de Sa Nostra estava en situació de risc de poder ser disgregat, traslladat o finalment liquidat.

Sa Nostra presenta una col·lecció de vital importància

A unes instàncies presentades a l'11 d'octubre de 2012, per tal de defensar i conservar el Patrimoni de l'entitat especificavem que el Grup “Sa Nostra” tenia prop de 5.000 peces, 2.000 d'aquestes de valor cultural essencial. Entre aquestes peces podíem destacar les següents:

- Una col·lecció pictòrica importantíssima en la qual hi ha obres de Miquel Barceló (“Piedra blanca sobre piedra negra” per exemple), Antoni Tàpies, Mompó, Ricard Anckerman, Francis Bacon, Miquel Bestard, Jose M Sicilia, Broto, Gordillo, Hernández Pijuan o Hans Hartung.

- Una col·lecció de ventalls.

- Una col·lecció de numismàtica.

- Una col·lecció de ceràmica de la Roqueta.

- Una col·lecció de peces de vidre romà i altres restes arqueològiques.

- Una col·lecció de fotografia.

Aquest patrimoni, que implica la història de la Caixa de Balears, entitat nascuda en 1882, per tant amb una acumulació de patrimoni de més de 125 anys d'existència i de funcionament.

- El Centre de Cultura (C/ Concepció) fou seu provissional del Museu de Mallorca. Feu una reducció de personal, amb més de 30 persones acomiadades.

- Les oficines fundacionals del Carrer Ramon Llull, 2 de Palma, són obra de l'arquitecte Gaspar Bennàssar.

- Les oficines de la Fundació, Can Tàpara, estan situades en un entorn paisatgístic singular.

- Sa Canova és una finca d'experimentació agrària i ha estat venuda a un empresari alemany.

- Potser estan en venda aquests i altres actius, principalment, pel que aquí ens interessa, obres d’art (pictòriques i escultòriques) i mobiliari, patrimoni arxivístic o documental o bibliogràfic.

- S’han tancat gairebé totes les sales de cultura repartides per la geografia balear.

ARCA es va adreçar especificament a les administracions competents

Retrat de Don M. de Unamuno.
Oli sobre tela. 118cm x 84cm
de Pilar Montaner. Prop. "Sa Nostra".
ARCA li va demanar al Govern de les Illes Balears que actués en les seves competències de control de la Caixa, de l'Obra Social i Cultural i de la Fundació Sa Nostra.

Al Consell de Mallorca li demanarem que exercís les seves competències de Patrimoni Històric i catalogués i declarés com a Béns d'Interès Cultural o Béns Catalogats les col·leccions de béns mobles i si calia els immobles.

ARCA va dur aquest assumpte al Ple del Consell de Mallorca

La nostra petició va ser duta en data de 8 de novembre de 2012 al Ple del Consell de Mallorca pel Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa on es va debatre la Moció per la catalogació i declaració de BC o BIC del patrimoni cultural de “Sa Nostra”. En resposta del vicepresident de Cultura i Patrimoni, Joan Rotger Seguí es va comprometre a que els tècnics de Patrimoni del Consell de Mallorca farian un inventari del Patrimoni Cultural de Sa Nostra i valorarien la seva inclusió com a Béns Catalogats o Béns d'Interès Cultural.

El compromís polític i institucional, no s'ha fet efectiu una vegada més

Passats dos anys de les nostres accions hem pogut saber que hi hagut un immobilisme total en relació en aquest assumpte. Tot i que hi ha escrits entre el Consell de Mallorca i Sa Nostra que parlen de col·laboració total i absoluta per tal de dur a terme un inventari del Patrimoni Cultural de Sa Nostra, aquest ha quedat aparcat i tancat dins un calaix.