29 de juny 2010

IVª visita agrària a Ramaders Agrupats i itinerari cultural per Felanitx

El passat dissabte, 26 de juny ARCA va organitzar la 4ª visita agrària del programa Agricultura, paisatge i patrimoni, patrocinat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern Balear.


Ramaders Agrupats és una societat agrària de transformació (SAT) que es troba situada a la zona de Felanitx. L’empresa es dedica a la cria de bestiar i a l’elaboració i venda de carn i embotits de tota casta. Compta amb una infraestructura completa per realitzar tot el procés: explotacions de bestiar, escorxador, sala d´especejament, laboratori, màquines de transformació i xarxa de distribució per a la venda directa a carnisseries, restaurants, hotels, etcètera.

L’any 1982 un grup de 39 ramaders de la zona de Felanitx i voltants es juntaren per constituir una SAT. Inicialment tenien una carnisseria al centre de Felanitx, però com aquesta quedà petita per tota l’activitat que desenvolupaven, decidiren arribar a un acord amb l’ajuntament perquè es pogués habilitar l’antic escorxador, que es trovava en desús i reformaren unes instal·lacions, que avui en dia estan totalment modernitzades, amb les darreres tecnologies i adaptades a les normatives europees. L’empresa ha crescut durant els darrers anys i a dia d’avui dóna feina a més de 50 persones, sent un referent del sector primari de la zona de llevant de Mallorca.

Un cop acabada la visita, varem poder comptar amb un guia d’exepció, l’historiador Mn. Pere Xamena Fiol, soci d’honor d’ARCA de l’any 2008. Mn. Xamena ens introduí a la història de la parròquia de Sant Miquel i al convent de Sant Agustí.

L’església parroquial de Sant Miquel

Va esser construida els anys 1551-1603. Els mestres picapedrers que hi treballaren foren els germans Jordi i Antoni Genovard. El coronament xurrigueresc de la façana és obra de devers l’any 1746, feta segons el dibuix del caputxí Pare Gaietà de Mallorca. El rector D. Pere Antoni Mayol empedrà el replà i construí, els anys 1685 – 87, l’escalinata. Cap allà l’any 1710 el rector Mn. Miquel Soler, els anys 1727 – 1730 edificà la capella del Roser amb planols de l’arquitecte Joan d’AragóAquesta esglèsia va ocupar el solar d’una esglèsia anterior més petita, que anaven derruint a mesura que alçaven l’actual. Una tercera esglèsia més primitiva és la incorporada a l’edifici de la Rectoria, restaurada recentment, edificada probablement en el segle XIV.
El titular de la parroquia va esser en un principi Santa Maria. Devers l’any 1375 i probablement en ocasió de la construcció d’un nou temple, va esser canviat per Sant Miquel.

El convent de Sant Agustí


Fou fundat l'any 1603 per l'ordre agustiniana a Felanitx. La comunitat que començà amb tres membres, a finals del segle XVII es componia de vint-i-un. L’any 1727 arribaren a vint-i-vuit. Durant el segle XIX eren una vintena.L’any 1821 foren exclaustrats pel Govern constitucional. L’any 1823, una vegada abolida la Constitució, tornaren al Convent. L’any 1835, fou el de l’exclaustració definitiva.
Els frares construïren un edifici-convent amb claustre, acabat l’any 1690.Fou engrandit a principis dels segle XVIII. Després de l’exclaustració aquest edifici amb el laustre fou subhastat pel Govern liberal i venut per 139.000.- reals (1844). Posteriorment fou revenut i parcel.lat i el claustre detruït.l’any 1901 la Diòcesi pogué comprar per 125 duros la part superior de l’ala adosada a l’església.
La primera esglèsia dels Agustins era molt petita i pobra. L’actual fou construida els anys 1646 – 1699. La capella gran de Sant Nicolau de Toentí fou bastida els anys 1715 – 1748.