31 de març 2010

Una vegada aconseguida la paralització, ARCA exigirà la restitució del jardí destruït a una cel·la de la Cartoixa de Valldemossa

Gràcies a la nostra denúncia del dijous de la setmana passada i a la insistència davant el Consell de Mallorca el passat dilluns dia 29, el dimarts 30 s’han paralitzat les obres que un particular estava duent a terme a una de les cel•les de la Cartoixa i especialment al jardí històric de la mateixa. El jardí ha estat arrassat, les petites rajoles de fang i els parterres de terra, eliminats i han fet una excavació d'uns 5 X 3,5 m i 1,6m de fondària, tamany aproximat a una piscina petita.

L’Ajuntament de Valldemossa sembla que és el responsable directe del control del patrimoni de la Cartoixa ja que hi ha elaborat un pla especial. A instàncies d’ARCA i de la direcció insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, l’Ajuntament va aturar ahir les obres.

Crida l’atenció que ningú hagués advertit abans d’aquesta malifeta ja que ARCA va poder comprovar (adjuntam fotos) que el moviment de materials es feia a través del passadís cap a una porta que dóna als jardins exteriors de la Cartoixa i han d’haver estat molts els sacs de terra extrets a la vista de turistes, visitants i habitants de Valldemossa.

Cel·la i jardí són inseparables
Les cel·les de la Cartoixa no s’entenen sense el seu jardí històric, que eren en realitat els petits horts individuals dels monjos El jardí ja està destruït, però l’obligació a reposar-lo ha de ser inqüestionable. A més de les penes corresponents per destrucció de patrimoni i no haver complit cap legalitat a l’hora de fer obres.

L’interior de la cel•la també ha sofert obres ja que es pot apreciar a una foto feta des de l’exterior que la instal•lació elèctrica ha estat feta recentment.

Demanarem una reunió amb el batle
ARCA sol·licitarà reunir-se amb el batle de Valldemossa per tal de fer un seguiment d’aquesta qüestió. L’Ajuntament de Valldemossa tenia coneixement de la denúncia d’ARCA des del passat dijous.

Incultura, insensibilitat
Quina sensibilitat ha de tenir un propietari que compra una cel·la de la Cartoixa per destruir-la en gran part? No és de rebut que s’apropiïn d’un element històric de primer ordre i que es pensin que perquè ho han comprat ja poden fer desaparèixer aquells elements que no valoren. Ignorar el que un compra demostra incultura i menyspreu per la història i l’estètica.