9 de juny 2017

ARCA opina que no atendre la Ponència Tècnica de Patrimoni seria un precedent nefast.

ARCA adverteix que no atendre les decisions de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric seria un precedent molt perillòs en contra del Patrimoni de Mallorca.

La Ponència Tècnica de Patrimoni és un órgan de participació ciutadana i de caràcter tècnic, i les seves decisions pràcticament sempre s'han acceptat.

ARCA vol advertir als responsables polítics del Consell de Mallorca que la seva obligació és vetllar pel Patrimoni material i inmaterial ja sigui  històric, artístic, documental, etc.
Creim que seria un precedent nefast pel Patrimoni que en el cas del monument de sa Feixina el Consell de Mallorca donàs l'esquena a la decisió de la Ponència de declarar el monument com a Bé Catalogat d'Interès Insular per 5 vots a favor i tan sols 1 en contra.

Avui els polítics volen destruir sa Feixina, que té valors patrimonials demostrats i demà poden voler destruir qualsevol altre element valuòs.

Canvi de vot justificat

És normal el canvi de vot produït per part d'alguns tècnics des del més de desembre de 2015. Aquí oferim alguns motius:
  1. S'han presentat molts informes nous avalats per arquitectes i historiadors en el procés de presentació d'al.legacions.
  2. ICOMOS, òrgan de la UNESCO, s'ha pronunciat advertint dels valors patrimonials del monument i és un reconegut òrgan internacional de màxima relevància en matèria de Patrimoni.
  3. La capacitat de reflexionar i rectificar és inherent a la democràcia.
En cap moment a la Ponència Tècnica es va advertir de que tan sols es podia votar a favor o abstenir-se sobre la declaració com a Bé Catalogat

ARCA és mebre de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric i volem deixar clar que en cap moment es va fer tal afirmació. Això va ser la interpretació individual d'una persona que va decidir abandonar la reunió.

El principi: En cas de dubte, conserva, és un principi fonamental en matèria de Patrimoni

ARCA vol recordar que aquest principi, té aval jurídic, es un principi inqüestionable en matèria de Patrimoni i en altres. És per això que, tot i que estan demostrats els valors patrimonials del monument de sa Feixina, allò que és responsable per part dels membres del Consell de Mallorca, representants de tota la ciutadania és respectar aquest principi.