3 de maig 2017

ARCA aconsegueix aturar les obres de la Costa de la Sang.

Mur original
ARCA alarmada per les obres de la costa de la Sang que havien destruït una part del mur

Hem aconseguit l'aturada de les obres i participar en les decicions sobre una rehabilitació real

ARCA al dia d'ahir va alertar a la Comissió de Centre Històric i Catàleg i al departament d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma i va aconseguir l'aturada de les obres que no s'estaven duent a terme amb cap criteri patrimonial real.

Les obres realitzades en part amb maquinària pesada havien destruït la part inicial del mur i tan sols havien preservat la barana de marès desmuntada.

Destrucció del mur.
ARCA d'una banda lamenta els fets, i d'altra banda agraeix la reacció d'aturar les obres atenent positivament la nostra petició

A criteri d'ARCA es tracta de rehabilitar sense destruir, i de considerar el conjunt de l'espai, no fer intervencions a fragments com si de pedaços es tractessin.

S'ha de considerar tota la pujada i també l'escala des de Jardí Botànic

L'entorn de la Misericòrdia és un espai fràgil i de gran importància històrica i paisatgística. ARCA fa temps que demana a les institucions una rehabilitació i tractament acurat per evitar desafortunades intervencions i destruccions.

Destrucció del mur.
El mur de pedra que sostè el camí de pujada cap a l'Hospital Provincial té cruis provocats pels arrels del Ficus catalogat i probablement per altres motius. El tractament a donar a la zona ha de ser de vetllar els detalls i actuar amb el màxim respecte.

L'escala amb forma de curva que puja des del carrer del Jardí Botànic és una de les més hermoses de Palma i ja està malmenada per una insatisfactòria intervenció a la font i pels armaris elèctrics oberts al propi mur que el debiliten.


ARCA està disposada a col.laborar amb l'ajuda de tècnics simpatitzants amb l'entitat i amb el Patrimioni, sempre que els criteris siguin els plantejats.