26 de maig 2015

Un Ajuntament en funcions aprova la destrucció definitiva de Can Bibiloni. Una decisió lamentable i injusta

Plànol de la façana de Can Bibiloni de Gaspar Bennazar.
Lamentablement, a Can Bibiloni, tot apunta a que hi ha molt d'interès, un cop acabades les eleccions, en aprovar la destrucció de determinat patrimoni i que una empresa particular augmenti el seu patrimoni privat.

ARCA pensa que és una decisió nul.la de ple dret. ARCA havíem demanat proves documentals i estam preparant més informes per aportar a la tramitació del recurs.

És inadmissible que s'aixequi la suspensió cautelar i es resolgui el recurs interposat contra la Llicència sense donar audiència a ARCA, que l'ha interposat. Això fa nul·la de ple dret també aquesta resolució perquè no se'ns ha donat l'oportunitat de rebatre els arguments jurídics o tècnics per permetre la demolició íntegra de Can Bibiloni (art. 112 de la Llei de Procediment).

De fet, ARCA havia demanat proves documentals i estam preparant més informes per aportar a la tramitació del recurs.

Aturada electoral
També és inadmissible que potser s'hagi utilitzat l'Administració (i les resolucions administratives) que ha d'estar presidida per l'objectivitat, la imparcialitat i el servei públic i a l'interès general (com exigeix la Constitució) per suspendre una demolició només per evitar-la durant la campanya electoral. Podríem estar davant una prevaricació, resolució injusta sabent-ho i amb motius espuris o electoralistes? És a dir, sembla que s'ha fet entrar l'Ajuntament en campanya electoral! cosa intolerable que potser explica, en part, el canvi de cicle polític i de maneres de fer política que demana la ciutadania.

L’Ajuntament en funcions, per llei, tan sols pot prendre decisions ordinàries
Això s'agreuja a que l'Ajuntament ara "governa en funcions" i per tant està sotmès i limitat, per llei, a només autoritzar o resoldre les qüestions ordinàries.

Estudiarem acudir a instàncies judicials, sense descartar la via penal

Així les coses, ARCA només té l'opció de plantejar-se acudir a les instàncies judicials, inclosa la penal. Fet que estudiarem.