11 de nov. 2014

ARCA segueix demanant que es restauri el molí des Castellet (Calvià)

Estat interior del molí des Castellet
Fa 4 anys que ARCA demana al consistori calvianer una intervenció urgent, però controlada

ARCA vol manifestar la seva preocupació per l'estat de conservació en el qual es troba el molí des Castellet (Calvià). Al febrer de l'any 2013, l'Ajuntament de Calvià va anunciar que s'havia arribat a un acord amb la propietat per a la restauració d'aquest bé cultural i catalogat, però a dia d'avui, l'estat interior del molí és molt preocupant i perilla la seva estructura sinó s'intervé de forma urgent.

Intervenció incorrecte i possiblement sense control d'especialistes i de l'adminsitració

En una darrera visita, realitzada als voltants del molí, hem pogut observar que s'han dut a terme uns treballs de reparació al seu exterior. Concretament, hem pogut veure que s'ha substituit l'enllosat de pedres que hi havia anteriorment al trèspol del cintell.

Segons informació consultada a especialistes en restauració de molins i béns etnològics, hi hauria dues consideracions a matitzar al respecte d'aquesta intervenció:

Trèspol original del cintell fet en sec i que ha estat substituit
1.L’empedrat del cintell s’hauria d'haver fet en sec i no amb morter per a travar les pedres.

2. El trèspol anterior portava rost cap l’exterior (és el més adequat per facilitar l’evacuació de les aigües pluvials), però en aquest cas veiem que han suprimit aquest lleuger desnivell, i per tant les pedres del trèspol descansen sobre l’encadenat de la paret que conforma el cintell.

En conclusió, segons els espacialistes estaríem davant una execució incorrecte, per manca de coneixements, com sol ocórrer la majoria de vegades. Aquest fet ens fa sospitar i degut als precdents del propietari, que aquesta intervenció s'hagi pogut fer sense permís, sense cap control tècnic i molt manco de l'administració.

El projecte de restauració no ha estat tramitat per Patrimoni del Consell de Mallorca

Trèspol actual després de la dubtosa intervenció
Tampoc, tenim constància que el projecte de restauració del molí des Castellet hagi passat pel departament de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca i molt manco que s'hagin seguit les instruccions o suggerències dels tènics de Patrimoni.

ARCA demana a l'Ajuntament de Calvià més control, determinació i claredat en aquest assumpte

ARCA ha demanat a l'Ajuntament de Calvià informació i una còpia del projecte de restauració del molí des Castellet (Calvià).

També ha demanat saber en quin estat es troba el projecte de restauració i quin serà el termini d'execució.


ARCA vol saber si aquesta intervenció s'ha dut a terme sense permís i control per part de l'administració i si realemt s'ha dut a terme una intervenció sense control tècnic, és de sentit comú sancionar al propietari, per reincident. Llavors, cal que l'administració utilitzi tots els mecanismes legals i jurídics al seu abast, perquè el propietari del molí des Castellet faci complir els acords i la llei en matèria de conservació del Patrimoni Històric (12/1998).