30 de maig 2007

Mónaco.Tan prop i tan lluny...

La visita d'una amiga d'ARCA a Mónaco, ens permet veure el respecte que es té en el Principat amb els pins, que s'integren en el paisatge urbà, conviuen amb els monuments i li donen un contrapunt fresc i alegre.

Ben allunyat de la mania que se'ls té a ca nostra, on sempre hi ha presses per encimentar.
Aviat reprendem, amb els veinats del Puig de Sant Pere la defensa dels pins de Porta Sta.Catalina, amenaçats per l'obsessió dels parquins d'Alvaro Gijón, que no ha oblidat ni molt manco, la seva pretensió encimentadora.

Per certs, cada dia hi ha més parquins, però qualcú ha observat una millora en la vida práctica?